• Icon 02

 • Icon 03

 • Icon 04

 • ur
 • wikipedia

Lexin

Vad är LEXIN?

lexinhomofobi-532x370LEXIN är ett webbaserat lexikon på svenska och många andra språk som är anpassat speciellt för flerspråkig undervisning. Det finns mellan 7 500 till 10 000 ord, främst substantiv, som kan användas av elever, lärare, föräldrar och andra intresserade. Det finns följande information om uppslagsorden i LEXIN:

 

 1. Ordböjning
 2. Uttal med ljud och transkription
 3. Ordförklaringar
 4. Exempel på användning av ord i både text och bild
 5. Temabaserade bildsidor med översättningar till olika språk
 6. Grammatiska kommentarer

Varför används Lexin?

Ord är centrala för språkinlärning och därför kan LEXIN användas i tvåspråkig undervisning på många olika sätt. LEXIN:

 • Förklarar betydelsen av ord i olika sammanhang
 • Innehåller hänvisningar till olika fraser, uttryck, och ordspråk
 • Underlättar förståelsen av olika texttyper
 • Stödjer utvecklingen av ordförråd både på modersmål och det andra språket
 • Använder effektiva och interaktiva sökfunktioner där ord kopplas till bild eller tvärtom, både på svenska och modersmålet
 • Utvecklar elevens färdigheter i användning och hantering av de digitala läromedel (söka, hitta, granska och använda)
 • Hjälper barn/ungdomar att skriva språkligt mer avancerade texter

Hur använder man LEXIN?

 

Video Gallery